15-657 Białystok
ul.Popiełuszki 71
REGON 386088777

+48 695 02 1980
elektryk@wawren.pl

Na budowę powinien wejść elektryk równocześnie z ekipą budowlaną. Przed wykonaniem fundamentów elektryk wykorzystując ich zbrojenie  wykonuje uziom niezbędny do prawidłowego działania instalacji elektroenergetycznej, a także w odpowiednich peszlach przewiduje przepusty do rozdzielnicy w budynku dla WLZ - wewnętrznej linii zasilającej, do ogrodu,bramy, domofonu. Można zrobić to później ale wymaga to więcej pracy i czasem ingerencję w elementy konstrukcyjne budynku a to oznacza dla inwestora większe koszty.